Tôi là Nguyễn Ngọc Tuấn Lợi CEO của Skylink Group có mặt trên thị trường vào năm 2013 hoạt động trên lĩnh vực mua bán quảng cáo trực tuyến, đến năm 2016 công ty bắt đầu phát triển đầu tư trực tiếp vào các dự án mũi nhọn. Dấu mốc quan trọng của công ty phải kể đến năm 2020, dưới sự dẫn dắt của Ban lãnh đạo đầy tài năng, công ty đã chuyển sang hoạt động dưới mô hình Holdings, tập trung toàn bộ nguồn lực để xây dựng thương hiệu Bán lẻ, Công nghệ, Social Media. 306 Lô C1.c/Cư Lý, Thường Kiệt,P7,Q11.TP Hồ Chí Minh (028) 6254 9999

#tuanloi #nguyenngoctuanloi https://skylink.vn https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/doanh-nghiep/skylink-group-ga-tan-binh-voi-nhieu-loi-the-khung-1357666.html https://dantri.com.vn/kinh-doanh/skylink-group-ga-tan-binh-voi-nhieu-loi-the-20210323163203113.htm https://tienphong.vn/skylink-group-ga-tan-binh-voi-nhieu-loi-the-khung-post1322422.tpo https://vietnamnet.vn/vn/thi-truong-tieu-dung/skylink-group-startup-cang-tran-suc-tre-721563.html https://vnexpress.net/diem-manh-giup-skylink-group-phat-trien-nhanh-4250566.html http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/skylink-group-ga-tan-binh-voi-nhieu-loi-the-khung-42021233172038984.htm https://www.google.com/maps?cid=9154218243062355490 https://www.kickstarter.com/profile/nguyenngoctuanloi/about https://twitter.com/nguyenn06357453 https://www.linkedin.com/in/nguyenngoctuanloi/ https://www.pinterest.com/nguyenngoctuanloiskylink https://nguyenngoctuanloi.tumblr.com/ https://www.flickr.com/people/192645055@N03/ https://www.goodreads.com/nguyenngoctuanloi https://vi.gravatar.com/nguyenngoctuanloi https://about.me/nguyenngoctuanloi/ https://nguyenngoctuanloi.wordpress.com/ https://angel.co/u/nguy-n-ng-c-tu-n-l-i https://www.behance.net/nguynngctunli https://dribbble.com/nguyenngoctuanloi/about https://flipboard.com/@nguynngctunli/nguy-n-ng-c-tu-n-l-i-hst9s7jny https://www.reddit.com/user/nguyenngoctuanloi https://www.producthunt.com/@nguy_n_ng_c_tu_n_l_i https://vimeo.com/nguyenngoctuanloi https://fr.quora.com/profile/Nguy%E1%BB%85n-Ng%E1%BB%8Dc-Tu%E1%BA%A5n-L%E1%BB%A3i https://nguyenngoctuanloi.blogspot.com/ https://www.youtube.com/channel/UCIMpE9ibhNkPrSkQeQDWIMg https://sites.google.com/view/nguyenngoctuanloi/trang-chủ https://issuu.com/nguyenngoctuanloi https://nguyenngoctuanlois.wixsite.com/nguyenngoctuanloi https://www.blogger.com/profile/04459591645744642468 https://nguyenngoctuanloi.mystrikingly.com/ https://gumroad.com/nguyenngoctuanloi https://fliphtml5.com/homepage/eyedc https://comicvine.gamespot.com/profile/nguyenngoctuanl/about-me/ https://form.jotform.com/210875202157047 https://devpost.com/nguyenngoctuanloiskylink https://forum.acronis.com/it/user/349862 https://www.instapaper.com/p/8891712 https://nguyenngoctuanloi.doodlekit.com/ https://ello.co/nguyenngoctuanloi https://6061fc582eeee.site123.me/ https://nguyenngoctuanloi.page.tl/ https://www.inprnt.com/profile/nguyenngoctuanloi/ https://teampages.com/teams/1976355-Nguy-n-Ng-c-Tu-n-L-i-baseball-team-website/contact_page/ https://www.intensedebate.com/people/nguyentuanloi http://www.authorstream.com/nguyenngoctuanloi/ https://www.folkd.com/user/nguyenngoctuanloi https://www.deviantart.com/nguyenngoctuanloi https://www.mixcloud.com/nguyenngoctuanloi/ https://nguyenngoctuanloi.ukit.me/ https://repo.getmonero.org/nguyenngoctuanloi https://git.qt.io/nguyenngoctuanloi https://gitlab.com/nguyenngoctuanloi https://vbscan.fisica.unimib.it/nguyenngoctuanloi

https://lab.louiz.org/nguyenngoctuanloi https://git.project-hobbit.eu/nguyenngoctuanloiskylink

http://www.peteralbrecht.com/user-profile/userid/7125 http://ilambh.medilam.ac.ir/User-Profile/userId/14103 http://www.musicrush.com/nguyenngoctuanloi/action http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/56993/Default.aspx https://ludomanistudier.dk/konference/nguyenngoctuanloi http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1097633/Default.aspx https://wnyblues.org/My-Blues-Society/My-Profile/userId/134593 http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/56182/Default.aspx https://www.oaklandperio.com/User-Profile/userId/227342 http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/81647/Default.aspx http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/855304/Default.aspx http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/userId/164678/Default.aspx https://www.equestrianbookfair.com/UserProfile/tabid/57/userId/28597/Default.aspx

http://www.fcaofillinois.org/Activity-Feed/My-Profile/UserId/13222 http://dpkofcorg00.web708.discountasp.net/home/UserProfile/tabid/43/userId/1897/Default.aspx https://catchthemes.com/support-forum/users/nguyenngoctuanloi/ https://themepalace.com/users/nguyenngoctuanloi/ https://www.avenza.com/forums/users/nguyenngoctuanloiskylink/ https://buddypress.org/members/nguyenngoctuanloi/profile/ https://bbpress.org/forums/profile/nguyenngoctuanloi/ https://www.marshmutt.com/members/nguyenngoctuanloi/profile/ https://mythem.es/forums/users/nguyenngoctuanloi/

https://yolotheme.com/forums/users/nguyenngoctuanloi/ http://www.heromachine.com/forums/users/nguyenngoctuanloi/ https://fairmark.com/forum/users/nguyenngoctuanloi/ https://www.supersprings.com/users/nguyenngoctuanloiskylink/

https://www.max2play.com/en/forums/users/nguyenngoctuanloi/ https://www.smartmenus.org/forums/users/nguyenngoctuanloi/ https://nootheme.com/forums/users/nguyenngoctuanloi/

https://tickets.momizat.com/forums/users/nguyenngoctuanloi/ https://cactusthemes.com/forums/users/nguyenngoctuanloi/

http://fusion0202.s602.xrea.com/mypukiwiki/index.php?nguyenngoctuanloi

http://bjsite.main.jp/bjwiki/index.php?nguyenngoctuanloi http://ee72078.moo.jp/chinsan/pc/Lab/index.php?nguyenngoctuanloi https://www.ueda.info.waseda.ac.jp/~wakako/wiki/index.php?nguyenngoctuanloi https://cipres.fogbugz.com/default.asp?pg=pgPublicView&sTicket=392571_gs8dld8p http://www.jaist.ac.jp/~t-konno/pw-e/index.php?nguyenngoctuanloi http://m1.tank.jp/pukiwiki/index.php?nguyenngoctuanloi

https://www.trainsim.com/vbts/member.php?425389-nguyenngoctuanloi http://qooh.me/nguyentuanloi https://diendancongnghe24h.forumvi.com/t4762-topic#5000 https://www.plurk.com/nguyenngoctuanloi http://xclams.xwiki.org/xwiki/bin/edit/XWiki/NguynNgcTunLi https://subrion.org/members/info/nguyenngoctuanloi/ https://www.reverbnation.com/nguy%E1%BB%85nng%E1%BB%8Dctu%E1%BA%A5nl%E1%BB%A3i https://www.pokecommunity.com/member.php?u=948641 http://www.divephotoguide.com/user/nguyenngoctuanloi https://littlegolem.net/jsp/info/player.jsp?plid=145079 https://amara.org/vi/profiles/profile/nguyenngoctuanloi/ https://www.question2answer.org/qa/user/nguyenngoctuanloi


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-03-31 (水) 02:24:03 (77d)